Selasa, 06 Januari 2009

IPB.. Islam Punya Bendera !

Raiisu Tahriir : Rumi Ramadhan al-‘Irfani
Ya ! Bendera dan panji-panji merupakan simbol eksistensi sebuah negara dan masyarakat. Setiap negara yang ada di dunia sejak masa lampau hingga masa kini pasti punya bendera atau panji-panji yang jadi lambang negaranya. Tidak terkecuali juga peradaban dan negara Islam (baca : Daulah Khilafah Islamiyah).

Ironis ! Kajian tentang bendera (liwaa') dan panji-panji (raayah) dalam khasanah tsaqafah Islam, saat ini masih termasuk topik yang langka…. Bahkan sebagian besar kaum Muslim tidak terlalu mempedulikan simbol-simbol Islam ini, bahkan masih banyak yang tidak tahu –ya gimana bisa peduli jika tahu saja tidak-.

Telah dikuatkan dalam berberapa riwayat bahwa ada dua bendera dalam Islam, yaitu:

1. Al-Liwaa' adalah al-'alam (bendera) yang berukuran besar. Al-liwaa' adalah bendera resmi Daulah Khilafah Islamiyah di masa Rasulullah Saw dan para Khalifah setelah beliau Saw, dan jumlahnya hanya satu.
2. Ar-Raayah berbeda dengan al-'alam (bendera). Ar-Raayah adalah al'alam (bendera) yang berukuran kecil yang diserahkan oleh Khalifah atau wakilnya kepada pemimpin perang serta komandan-komandan pasukan Islam lainnya. Ar-Raayah merupakan tanda yang menunjukkan bahwa orang yang membawanya adalah pemimpin perang, dan jumlahnya banyak.

Berikut ini adalah kesimpulan yang telah dibuat oleh Imam az-Zarkhasiy, dan dikuatkan dalam syarah Kitab as-Sair al-Kabir, karangan Imam Muhammad bin al-Hasan as-Syaibaniy, murid dari Imam Abu Hanifah. Disana disimpulkan, "Liwaa' adalah bendera yang berada di tangan penguasa. Ar-Raayah, adalah panji yang dimiliki oleh setiap pemimpin divisi pasukan, dimana semua pasukan yang ada dalam divisinya disatukan di bawah panji tersebut. Liwaa' hanya berjumlah satu buah untuk keseluruhan pasukan. Liwaa' digunakan sebagai patokan pasukan ketika mereka merasa perlu untuk menyampaikan keperluan mereka hadapan penguasa (imam). Liwaa' dipilih berwarna putih. Ini ditujukan agar bisa dibedakan dengan panji-panji berwarna hitam yang ada di tangan para pemimpin divisi pasukan." (Syarh as-Sair al-Kabir: I/72). SO, btw tahukah anda IPB ??? Islam Punya Bendera…. Bersediakah saudara/I untuk mengibarkannya tinggi-tinggi ? Ditunggu ! We’ll wait all of u in the power of Islam !!!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar